22.07.2012 15:16

Kdysi prý žil v lůně Prachovských skal Pelíšek – snad bůh, snad člověk, snad někdo jiný. Uzdravoval choré, léčil zraněné, pomáhal potřebným, chránil lidi před divými šelmami i samotným peklem.

Duch lesa, duch hory, duch stromu, duch skal. Mýtus o Zeleném muži, jenž mívá konkrétní podobu, přesouvající se v myslích generací ústní cestou. a to již  prokazatelně od dob, kdy naší krajinu nesmazatelně a nezrušitelně očarovali svými zlatými srpy keltští druidové .

Král Ječmínek, Krakonoš, Zelený muž, Pelíšek, Lesní pana ..Je jedno, jaké jméno mu přisoudíme. Je to stéle jeden a tentýž symbol touhy člověka vytrvat v souladu a rovnováze s krajinou. Je zcela jasným vyjádřením toho, že krajina je posvátné místo a její narušení nezůstává bez odezvy

Někdo říká, že opustil tento svět v Zelené rokli pod skalou, které se pak dlouho říkalo Pelíškova. Pravdou však je, že Pelíšek odedávna žil a stále žije ve vyprávění lidí jako dobrý duch a ochránce skal a všeho dobrého v nich, který bdí  nad spravedlivými a vidí každou nespravedlnost ..

 

Plastiku sochy pelíška naleznete na náměstíčku v prachovských skalách - blízko u hlavního vchodu